Nikolus Val

Lektorka orientálneho tanca

Tancu sa venujem viac ako 10 rokov. Neustále sa vzdelávam a rozvíjam, získala som certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzov pre učiteľov a rozhodcov. Som víťazkou mnohých medzinárodných súťaží.